Behoeften van de verlader in het wegvervoer

De klant en zijn nieuwe behoeften aan wegvervoer

VervoerderLader

door Clémence Levieil, 3/7/2023

5 minuten lezen

Over welke nieuwe tools beschikken zij? We horen veel over de elektronische vrachtbrief. Wat zijn de voordelen daarvan?

Wie zijn de opdrachtgevers?

De opdrachtgever is een belangrijke speler in het wegtransport. Het is namelijk de persoon die opdracht geeft tot het vervoer en het laden van de goederen aan de vervoerder. We kunnen twee categorieën opdrachtgevers onderscheiden.

Enerzijds hebben we de industriële KMO. Deze beheert zijn eigen vervoer. Ze zoeken bijvoorbeeld zelf vervoerders om de goederen te vervoeren.

Anderzijds hebben we de vrachtbemiddelaar. Dit is een commerciële tussenpersoon. Zijn rol is het organiseren van het vervoer van goederen van de fabriek naar het magazijn. Hij regelt het vervoer van de goederen onder eigen verantwoordelijkheid en in eigen naam, door gebruik te maken van de door hem gekozen vervoersmiddelen voor rekening van een expediteur.

Er zijn dus twee verschillende categorieën opdrachtgevers.

De kantoren van een verlader
De kantoren van een verlader

Hoe werken industriële KMO's en VSE's?

Voor industriële KMO's en VSE's is het beheer van de "transportafdeling" een tijdrovende administratieve taak naast de eisen van hun hoofdactiviteiten. Afhankelijk van de sector speelt transport een meer of minder belangrijke rol in het verkoopproces. Transport kan eenmalig of terugkerend zijn.

Toch is het transport een belangrijk punt in de relatie met de tussen- of eindklant. De termijnen, de kwaliteit van de dienstverlening en de bescherming van de goederen zijn namelijk van doorslaggevend belang voor de duurzaamheid van een activiteit. De kwaliteit van de producten is vaak een belangrijk punt voor de ondernemingen en moet dus vanaf de productie tot aan de ontvangst behouden blijven.

Tegenwoordig worden eenmalige transportopdrachten meestal telefonisch afgehandeld. Bedrijven nemen contact op met verschillende vervoerders en vergelijken de prijzen voordat ze een keuze maken. De informatie wordt vervolgens per fax of telefoon doorgegeven.

Hieruit blijkt dat het zoekproces lang en tijdrovend kan zijn. Bij terugkerende behoeften kan er onderhandeld worden over plannen voor een maandelijks transport. Dit maakt het mogelijk om rondes te organiseren en een beter zicht te krijgen op de frequentie en de kosten van het transport.

Moeilijke toegang tot vervoer en ondoorzichtigheid van het aanbod

Over het algemeen verstrekken vervoerders prijslijsten aan opdrachtgevers, zodat deze kunnen zien welke tarieven er in rekening worden gebracht voor verschillende bestemmingen, voor verschillende aantallen pallets en per meter ruimte in de vrachtwagen. Voor opdrachtgevers is het soms moeilijk om de prijsstructuren van het transport te begrijpen.

Bovendien kunnen bepaalde tijden van het jaar belangrijk zijn voor commerciële en industriële activiteiten. Het transport kan gedurende bepaalde maanden beperkt beschikbaar zijn, wat nadelig kan zijn voor de activiteit van industriële of commerciële spelers.

Het halen van de leveringstermijnen is ook een belangrijk punt. De tevredenheid van de klant en het behoud van de vervoerde producten zijn hier afhankelijk van.

Het vinden van een vervoerder die zendingen in partijen pallets accepteert in plaats van volledige vrachtwagenladingen is een andere uitdaging voor kleine opdrachtgevers. Bovendien is het erg moeilijk om te onderhandelen over de prijs van diensten voor eenmalige transporten.

Ten slotte hebben ook kleine producenten die geïsoleerd zijn of in moeilijk bereikbare gebieden gevestigd zijn, te lijden onder de financiële gevolgen van hun locatie voor het transport.

Het goederenvervoer verloopt goed
Grotere behoefte aan aannemers en goederenvervoer

De nieuwe verwachtingen van de opdrachtgevers

De context waarin het commerciële en industriële MKB zich ontwikkelt, is dus ongunstig voor hun eigen ontwikkeling. Het wegtransport moet zich dus opnieuw uitvinden, niet alleen qua structuur maar ook qua toegankelijkheid voor de opdrachtgevers.

Sinds enige tijd wordt de hele logistieke keten opnieuw onder de loep genomen. Het doel is de ontwikkeling van netwerken van gegroepeerde platformen. Zo zou eenzelfde partij door verschillende chauffeurs kunnen worden vervoerd alvorens op de plaats van bestemming aan te komen. Het gaat er dus om de optimalisatie van het laden van de goederen.

Dit streven naar optimalisatie mag echter de relatie met de klant niet verzwakken en de leveringstermijnen niet verlengen. Daarom is een gedetailleerde en voor alle klanten toegankelijke opvolging van de leveringen in real-time een absolute noodzaak voor de opdrachtgevers.

Het kunnen volgen van de goederen van ophaling tot levering moet een betere dienstverlening mogelijk maken. Ook de identificatie van geschillen zal nauwkeuriger zijn en moet in real-time worden meegedeeld. Deze verbeteringen van de dienstverlening zullen de tevredenheid van de klant en de ontwikkeling van het bedrijf alleen maar ten goede komen.

Voor het beheer van de transportkosten moeten er processen voor de digitalisering van facturen worden ingevoerd. Er moet een einde komen aan het papierwerk dat zich in kantoren opstapelt en waarvan de gegevens na het afdrukken en archiveren niet meer dynamisch zijn. Zo zouden geautomatiseerde verwijzing naar vervoer en online facturering meer flexibiliteit en optimalisering van de activiteit mogelijk kunnen maken.

In die zin is de elektronische vrachtbrief een oplossing die in overweging kan worden genomen. Hiermee kunnen vervoersdocumenten rechtstreeks vanaf een mobiele telefoon ondertekend en gedeeld worden.

Dashdoc is de eerste oplossing voor elektronische vrachtbrieven. Met deze legale en beveiligde oplossing kunnen de medewerkers van de vervoerder de levering in real time volgen. Maar het is ook een compleet Transport Management Systeem voor vervoerders en opdrachtgevers.

Tot slot ontvangen de opdrachtgevers de vrachtbrief rechtstreeks in PDF-formaat. Zo beschikken zij over een digitaal archief en kunnen ze tijd, ruimte en geld besparen. Deze oplossing wordt al door verschillende klanten getest.

Ik wil Dashdoc ontdekken

Abonneer je op onze nieuwsbrief!