Collaboratief digitaal afvalbeheerplatform: OVAM-gecertificeerd

Opteer voor een snel, intuïtief en gecertificeerd OVAM-platform om uw afvaltransporten te digitaliseren met Dashdoc Wam.

Collecting, tracking and recycling waste through WAM by Dashdoc

Sluit je aan bij de vervoerders die Dashdoc Wam gebruiken

Waarom kiezen voor Dashdoc Wam?

OVAM-gecertificeerd

Voorkom boetes, blijf in overeenstemming met de laatste regelgeving

Bespaar tijd

Optimaliseer uw efficiëntie – zeg vaarwel tegen papier, win tijd met afvalbeheer

Bied uitstekende service

Houd elk partij op het gewenste niveau van conformiteit

Hoe werkt het?

 1. Maak en onderteken afvalstoffen-identificatieformulieren in een handomdraai

 2. Creëer transportopdrachten vanuit identificatieformulieren

 3. Stuur transportorders en identificatieformulieren direct naar chauffeurs

 4. Onderteken eenvoudig bij laden en lossen

 5. Optimaliseer uw tijd zonder gedoe met afvalformulieren ;-)

Volledig in overeenstemming met de wet! Gecertificeerd door OVAM voor gebruik in Vlaanderen.

 • Gecertificeerd door OVAM

 • Digitale afvalstoffen identificatieformulieren voor Vlaanderen en Wallonië

 • Elektronische ondertekening van documenten

 • Meer informatie, minder geschillen. Bewijzen, foto's en statussen

Maak gebruik van de API-integratie met jouw favoriete tool

 • Creëer verbindingen om al je tools optimaal te benutten

 • Standaard kant-en-klare interfaces: ERP, telematica, laadplatformen, vlootbeheer, bedrijfsinformatie, cartografie...

 • Open, gedocumenteerde API (Application Programming Interface) toegankelijk voor uw technische teams en partners

FAQ: digitaal afvalstoffen identificatieformulier

Aan welke criteria moet software voldoen om goedkeuring te krijgen van OVAM?

De softwareleverancier moet een strikte aanvraag indienen bij de OVAM waarbij zij een checklist uitvoeren die de voorwaarden van artikel 6.1.5.3 weerspiegelt.

In deze applicatie leggen ze hun werkwijze uit voor het ondertekenen van transportdocumenten, de toegankelijkheid van de oplossing voor verschillende soorten actoren, het archiveren van gegevens, beschrijven ze nauwkeurig de werking van de software en geven ze toegang tot de controleautoriteiten.

In principe moet de door de OVAM gecertificeerde software een middel bieden om de verspilling op te sporen en het formulier te ondertekenen met deze criteria:

Een handtekeningmethode die:

 • op unieke wijze verbonden met de ondertekenaar;

 • biedt de mogelijkheid om de ondertekenaar te identificeren;

 • is gemaakt met behulp van middelen die uitsluitend onder de zeggenschap van de ondertekenaar vallen;

 • zodanig is gekoppeld aan de gegevens waarop zij betrekking hebben dat latere wijzigingen in de gegevens herleidbaar zijn

Wie is verantwoordelijk voor het identificatieformulier?

De verantwoordelijkheid voor het formaat en de inhoud van het identificatieformulier ligt bij de afvalinzamelaar, handelaar of makelaar (IHM), oftewel de afvalproducent die zelf afspraken maakt over zijn eigen afval.

De afvalproducent, afvalhandelaar of -makelaar en verwerker zijn allen verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van het formulier gedurende minimaal vijf jaar.

De vervoerder moet het formulier tijdens het transport kunnen tonen en – in het geval van een digitaal legitimatiebewijs – het begin en einde van het transport kunnen vastleggen.

Welke gegevens moet het formulier bevatten?

Op het identificatieformulier moet absoluut dit staan:

uniek serienummer, in het geval van een digitaal identificatieformulier begint het unieke serienummer met een drielettercode die het systeem identificeert waarmee het identificatieformulier is aangemaakt;

 • datum van transport;

 • naam en adres van de afvalproducent en verzendadres van het afval;

 • naam, adres en registratienummer* van de inzamelaar, afvalhandelaar of makelaar (IHM), indien van toepassing;

 • naam, adres en registratienummer* van vervoerders;

 • naam, adres en identificatienummer* van de onderaannemer, waaruit de aard van de verwerking blijkt (code R of D). U gebruikt altijd de R&D-code uit de volgende verwerkingsstap.

 • omschrijving, hoeveelheid in ton en de ERAL-afvalcodes.

 • de geolocatie van het begin van het transport en de geolocatie van de afvalaanvoer door de afvalinzamelaar, handelaar of makelaar of de afvalproducent die zelf zijn afval organiseert.

Geldt dit ook voor gevaarlijk afval?

Gevaarlijk afval moet ook deze informatie bevatten:

 • de gebruikte verwerkingstechniek;

 • chemische samenstelling van afval;

 • fysieke eigenschappen van afval;

 • type verpakking;

 • aantal pakketten;

 • speciale transportinstructies, indien van toepassing.

Volstaat het legitimatiebewijs als bewijs van aflevering?

Ja. Het is nuttig om te bedenken dat houders van bedrijfsafval het aflevercertificaat op ieder moment moeten kunnen voorleggen, tot en met vijf jaar na de datum van afgifte van het afval.

Hoe wordt het formulier precies gebruikt door alle belanghebbenden in de transportsector?

Voorafgaand aan de overdracht vult, ondertekent en dateert de inzamelaar, afvalhandelaar of makelaar de informatie zelf, waarbij hij/zij de verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het afval. Alternatief kan dit worden gedaan door de afvalproducent voordat de overdracht begint. Indien de hoeveelheid niet duidelijk is vóór vertrek, kan deze ter plaatse worden ingevuld. Een kopie van het identificatieformulier, met daarop de vermelde hoeveelheid, wordt aan de afvalproducent verstrekt.

De vervoerder mag pas beginnen met het transport wanneer het identificatieformulier ondertekend is.

De afvalproducent ontvangt een kopie van het ingevulde identificatieformulier en bewaart deze minimaal vijf jaar.

Tijdens het transport wordt het ingevulde en ondertekende identificatieformulier bij het afval gehouden. Op verzoek van inspectiediensten toont de vervoerder het formulier.

Hoe lang moeten formulieren bewaard worden?

Alle belanghebbenden, de inzamelaar, de handelaar of de afvalbemiddelaar, bewaren het origineel van het behoorlijk ingevulde identificatieformulier gedurende minimaal vijf jaar.

Zijn de formulieren geldig in andere regio's dan Vlaanderen?

Deze Vlaamse digitale identificatieformulieren zijn ook geldig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op voorwaarde dat het gebruikte systeem goedgekeurd is door de OVAM. Wallonië beschikt nog niet over dit systeem, voor meer informatie moet u zich via een Waalse vertegenwoordiger wenden.

Wat is het tijdschema voor de implementatie van deze nieuwe verordening en is er een overgangsperiode?

Er waren in 2022 te weinig systemen goedgekeurd die afvalvormen genereren. Dit leidde tot een kettingreactie. Het jaar 2023 is een jaar van de transitie naar digitaal en vanaf 1 januari 2024 krijgt iedereen die geen digitaal formulier gebruikt een boete.

Wat gebeurt er als u na 2023 niet overstapt op digitale formulieren?

Als u na 2023 met papieren identiteitskaarten blijft rijden, loopt u het risico een boete te krijgen tijdens een controle conform de strafrechtelijke bepalingen van het Materialenbesluit.

Digitaal afvalstoffen identificatieformulier: Onze oplossing bevordert groei en waarborgt naleving voor uw bedrijf