ERP-software

De beste vervoerder voor uw transportbedrijf kiezen

VervoerderLader

door Clémence Levieil, 3/21/2023

5 minuten lezen

Een vervoerder vinden die voldoet aan uw behoeften en uw budget is niet de gemakkelijkste opgave. Competent, betrouwbaar en redelijk geprijsd, zo niet concurrerend: hoe vind ik degene die al deze elementen samenbrengt, wie zijn de beste transportpartners voor mijn goederen? Dashdoc helpt u om prioriteiten te stellen en te selecteren.

Terug naar de basisrelatie tussen de opdrachtgever en vervoerder

Hoe ontstaat er een relatie tussen de opdrachtgever en vervoerder?

Een klant of een opdrachtgever heeft een dienstverlener nodig om zijn transport uit te voeren en zijn goederen van het ene punt naar het andere te brengen. Daarom zal deze in eerste instantie een vervoerder zoeken, afhankelijk van het soort goederen. 

Pallets, bulkgoederen of machines vervoeren is niet hetzelfde! De wijze van vervoer en dus ook de vervoerders (express, chartering, specialisten in bouw en openbare werken, landbouwmaterialen, enz.) zullen niet hetzelfde zijn.

Terug naar de "expediteur" voor het wegtransport

Het woord "expediteur" wordt in de sector veel gebruikt en niets is minder waar. Maar omdat we het zo vaak horen, weten we niet meer waarnaar het verwijst. Professionals, en vooral opdrachtgevers, spreken ook wel van "transporteur" of "vervoerder", afhankelijk van het type dat ze gebruiken.

Een expediteur is een transportbedrijf dat goederen behandelt die de grens overschrijden, d.w.z. internationaal, door de lucht, over het water of over de weg.

Een vervoerder daarentegen richt zich op de intercontinentale markt. Het is uit deze categorie dat de opdrachtgevers kiezen om hun transporten uit te voeren. Dit zijn bedrijven die een eigen vrachtwagenpark bezitten en de routes van hun voertuigen willen optimaliseren. 

Vervoerders kunnen u verschillende diensten aanbieden, soms heel veel, daarom moet u de dienst vinden die past bij de behoeften van uw bedrijf.

Terug naar het gebruik van vrachtbeurzen

Een ander belangrijk element in de relaties tussen opdrachtgever en vervoerder is het platform dat algemeen bekend staat als de "vrachtbeurs". 

Vrachtbeurzen zijn online marktplaatsen, platformen die het aanbod (de behoefte aan vervoer door opdrachtgevers) en de vraag (de beschikbare capaciteit van vervoerders) aan elkaar koppelen.

Het is een bevoorrecht informatiepunt voor transportbedrijven die een transport willen uitvoeren om lege ritten te vermijden.

Hier volgen enkele voorbeelden van vrachtbeurzen die in de sector wegtransport bekend zijn: 

 • B2P Web ;

 • Allo Transport ;

 • Teleroute ;

 • Wtransnet ;

 • Freightbay ;

 • TimoCom.

Een vervoerder kiezen voor een eenmalige of dringende opdracht

Wanneer tijd van belang is (koel- of vriesvervoer, gezondheidssector, behoefte op een bouwplaats, enz.), zijn we geneigd te denken dat er voor een vervoerder wordt gekozen op basis van zeer concurrerende prijzen... maar kwaliteitsfactoren en vooral vervoerscapaciteit tijdens pieken van activiteit zijn minstens even belangrijk, zo niet belangrijker, wanneer een opdrachtgever een vervoerder inschakelt.

💡

Wist u dat? De sector van het exprestransport is er logischerwijs een die voorrang geeft aan de kosten. De opdrachtgever heeft één prioriteit: de levertijd. Een esprestransport moet tussen 12 en 48 uur gebeuren, dus moet de vervoerder zeer snel gekozen worden.

Bij bevrachting spelen veel meer spelers een rol, waardoor het begrijpelijk is dat de kosten het eerste criterium zijn om het budget zo laag mogelijk te houden. Het is een bijkomende schakel en een bijkomende indirecte communicatiekost.

Maar voor bedrijven die meer tijd hebben of niet onmiddellijk moeten leveren, zijn de criteria kosten/kwaliteit evenwichtiger. Als omvangrijke of waardevolle voorwerpen worden vervoerd, zoals het geval is bij CIE, Dashdoc klant, (Transport en Logistiek Bedrijf voor hoogwaardige goederen, kunstwerken, enz.) is kwaliteit van het grootste belang en moet het transport verzekerd zijn.

Welke vervoerder te kiezen?
Welke vervoerder te kiezen?

Waar een wegvervoerder kiezen?

Een klant die kiest voor een nieuwe vervoerder om een nieuwe opdracht uit te voeren, kan op internet een zoekopdracht uitvoeren die overeenstemt met de behoeften, door gebruik te maken van een vrachtbeurs voor meer efficiëntie.

Een partnermaatschappij kiezen, voor de lange termijn

De transportsector wordt geconfronteerd met een steeds complexere omgeving: een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, verschillende crisissen in de brandstofprijzen, sterke ecologische eisen, enz. Als opdrachtgever is het dus heel normaal om betrouwbare partnerschappen aan te gaan met wegvervoerders zodat er geen risico's is met betrekking tot de activiteit.

Kosten, doorlooptijd en kwaliteit zijn dus nog steeds de criteria die we het meest horen bij het kiezen van de beste transportpartner, maar kwaliteit wordt steeds meer gewaardeerd.

💡

Naast kwaliteit kunnen we het begrip milieu-impact ook integreren. Nu Brussel net de CO2-emissiedoelstellingen voor de transportsector heeft aangescherpt, zijn opdrachtgevers steeds gevoeliger voor de ecologische betrokkenheid van hun vervoerders. De berekening van de CO2-uitstoot per transport is een steeds belangrijker criterium voor opdrachtgevers, evenals de bijzonderheid van het vrachtwagenpark: deels groen, niet uitsluitend rijdend op diesel maar ook op biobrandstof, enz.

4 tips voor het kiezen van een transportpartner

Doorloop de specificatiefase

Dit is een advies dat niet vaak genoeg gegeven kan worden, ook al lijkt het vanzelfsprekend. Om de juiste partner voor uw goederen te vinden, moet u weten wat uw criteria zijn. Maak een lijst voordat u een expediteur gaat selecteren. Heeft u het gevoel dat u tijd verspilt? U bespaart tijd voor later... vooral bij het aanvragen van offertes en/of engagementen. 

Hier volgt een niet-exclusieve lijst van elementen waaraan u moet denken voor een optimale keuze van een wegvervoerder: 

 • De aard van de goederen: bulk, pallet, pakket? En in dat geval, welke afmetingen? En welke verpakking is er nodig? 

 • Het ophaal- en afleveradres: heeft u een lokale, regionale, nationale, Europese of internationale vervoerder nodig?

 • De hoeveelheid goederen: hoeveel vrachtwagens zullen er worden ingezet?

 • De frequentie van de zendingen: moet u dit transport herhaaldelijk, meerdere keren, aanvragen of is het eenmalig? 

 • De gewenste levertijd: is het dringend? Bent u bereid meer te betalen als de vervoerder zeer snelle levertijden garandeert?

Probeer het... en ontdek

Wanneer u een nieuwe vervoerder kiest, doet u hoe dan ook een gok. U kunt natuurlijk vertrouwen op hun website en de feedback van klanten die daarop beschikbaar is. 

Dat is geen garantie dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil is, dat uw vervoerder u tijdig alle nodige informatie over de regelgeving verstrekt en dat de traceerbaarheid van het transport verzekerd is, met een betere facturatie als gevolg.

💡

Terwijl transportbedrijven veel werken via solidariteit en groeperingen van transporteurs, zien we dit soort onderlinge hulp tussen opdrachtgevers minder. Een telefoontje naar een collega om zijn mening te vragen over een bedrijf, het raadplegen van een gemeenschappelijke lijst van "erkende" regionale vervoerders, zou zeker iets meer tijd vergen, maar zou een opdrachtgever in veel opzichten kunnen geruststellen.

Niet besparen op betrouwbaarheid: het aspect van regelgeving

De regelgeving is een zeer belangrijk punt bij de keuze van uw wegvervoerder. Het is belangrijk om de betrouwbaarheid te controleren. 

U moet kunnen zien of de vervoerder een vergunning heeft, een correct uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), of hij een transportverzekering heeft, zeker als hij naar het buitenland moet, of deze de Urssaf-regels en alle geldende certificeringen respecteert.

GedTrans staat bekend als het document-beheerplatform voor het verzamelen, controleren en delen van juridische documenten.

Vergelijk efficiënt aan de hand van prijslijsten of offerte-aanvragen

Centraliseer de tarieflijsten met uw transportpartners op één plaats en raadpleeg het document snel wanneer u een transport moet toewijzen.

Als u een nieuwe vervoerder kiest is een offerteaanvraag essentieel en deze prijzen moeten ook aan uw centrale document worden toegevoegd.

Sommige vervoerders maken het u gemakkelijk door hun dienstregelingen op hun website te presenteren of door het mogelijk te maken deze te downloaden. 

Het opzoeken van informatie per e-mail, telefoon of tekstbericht kan enorm worden vereenvoudigd met TMS-software die over deze functies beschikt.

Samengevat moet een opdrachtgever de volgende vakjes kunnen aanvinken om een sterke samenwerking op te bouwen:

 • Beschikbaarheid van voertuigen; 

 • Administratieve normen die worden nageleefd;

 • Zekerheid van flexibiliteit indien nodig;

 • Transporttracking en opvolging die goed geregeld is (via een applicatie of een gecentraliseerd systeem);

 • Klanttevredenheid die centraal staat;

 • Ervaring en deskundigheid (op lange termijn te bewijzen);

 • Ecologische impact die benadrukt wordt.

Helpt een TMS (Transport Management System) bij de selectie van vervoerders?

Ook al hebben velen er al van gehoord, ter herinnering: een TMS is een online software voor transportbeheer. Het laat alle bij een levering en dus bij een transport betrokken partijen toe om samen te werken, om alle documenten te verzamelen, om de traceerbaarheid van een transport te verzekeren en dus om de aankomst van het transport ter plaatse te voorzien. 

De garantie hebben dat het transport is uitgevoerd, de logistieke teams op het juiste moment kunnen aansturen en de veiligheid van iedereen garanderen door veiligheidsprotocollen te communiceren, zijn niet te verwaarlozen gevolgen voor een klant.

Dankzij de boekingsfunctie voor afspraken kunnen ook de beroemde "docomenten" aan de laadplaatsen worden verminderd en kan worden vermeden dat er meer wachttijd voor het magazijn in rekening wordt gebracht.

Dashdoc TMS voordelen om een transportpartner te vinden

Het TMS van Dashdoc heeft vele voordelen om opdrachtgevers te helpen bij het beheer van hun transportactiviteit. Functionaliteiten met betrekking tot de besluitvorming over een of andere vervoerder zijn ontwikkeld: 

 • De functie ‘Tarieven’: zodra een vervoerder zijn tarieven naar u doorstuurt, is het mogelijk om deze te integreren in Dashdoc. U hoeft niet langer een extern Excel document te raadplegen om naar hun prijzen te verwijzen, maar u kunt ze gewoon raadplegen bij het aanmaken van uw Transportorder. Dit is vooral handig voor de wegvervoerders waarop u vaak een beroep zult doen.


 • De functie ‘Offerte-aanvraag’: nuttig wanneer een vervoerder zijn prijslijsten voor het lopende jaar heeft gedeeld, maar de opdracht die u hem wilt toewijzen niet in dit veld past. Vanuit de Dashdoc-software hoeft u alleen maar een aanvraag te doen, die per e-mail naar uw bevoorrechte contactpersoon bij de vervoerder wordt verstuurd. Deze vereenvoudigde aanvraag bespaart kostbare tijd voor beide partijen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Welke vervoerder is het meest betrouwbaar?

Dit is een moeilijke vraag om meteen te beantwoorden. De meest betrouwbare vervoerder is degene aan wie u in het verleden al opdrachten heeft toevertrouwd en die altijd voor kwaliteit heeft gezorgd. Het probleem is dat dit alleen op lange termijn geldt.

Welke wegvervoerders zijn het belangrijkst?

In het wegtransport van pakketten zijn de meest gekende vervoerders DHL, UPS, TNT, Chronopost en Fedex. 

De belangrijkste of meest bekende wegtransportgroepen zijn groepen zoals Mauffrey of Jacky Perrenot. Ook Geodis wordt vaak genoemd.

Wie is de beste vervoerder?

De beste wegvervoerder is degene waarmee een opdrachtgever een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd en een samenwerking op lange termijn heeft kunnen afsluiten. Het is niet mogelijk om er slechts één te noemen, aangezien deze rangschikking moet worden bekeken op basis van de specifieke behoeften van de goederen van de klant en het geografische gebied in kwestie.

Hoe een wegvervoerder beoordelen?

Een wegvervoerder moet worden beoordeeld aan de hand van de belangrijkste criteria: kosten, naleving van de leveringstermijnen, garantie van de staat van de goederen, naleving van de geldende voorschriften, traceerbaarheid van de documenten en, in toenemende mate, aandacht voor de ecologische gevolgen. Deze criteria zijn niet allemaal op dezelfde schaal meetbaar: kosten en leveringstermijn zijn snel voorzien. De staat van de goederen, de naleving van de voorschriften en de traceerbaarheid van de documenten worden op middellange termijn beoordeeld aan de hand van de observatie van de logistieke locatie.

De evaluatie moet dus door u worden opgebouwd volgens deze verschillende criteria. Ken een score toe aan elk aspect na verschillende transporten en herhaal de ervaring met andere vervoerders. Zo verkrijgt u geleidelijk aan een tabel, een vergelijkende basis waarop u zich intern kunt baseren.

Hoe kan een wegvervoerder zichzelf promoten?

Om "gekozen" te worden moet een vervoerder zijn deskundigheid tonen, wat kan via ervaringen uit het verleden, het professionalisme van zijn chauffeurs en het tijdig terugsturen van documenten. Een geschil dat direct wordt doorverwezen is een geschil dat tijdig wordt afgehandeld.

Hoe vaak moeten samenwerkingen worden vernieuwd?

Het vervoersbeleid kan per onderneming verschillen! Herzieningen en dus tariefwijzigingen kunnen om de drie maanden of om de drie jaar plaatsvinden. Daar is geen regel voor, hoewel de herzieningen steeds vaker plaatsvinden om de budgetten te optimaliseren.

Ik wil Dashdoc ontdekken

Abonneer je op onze nieuwsbrief!