eCMR: de gedigitaliseerde vervoersbewijs

Vervoerder

door Clémence Levieil, 12/15/2022

6 minuten lezen

Wat is de definitie van e-CMR?

Het vervoerbewijs is een formeel document dat dient om de algemene voorwaarden van een wegtransport missie voor goederen te harmoniseren. Vandaag de dag kan dit transport document in digitale vorm voorkomen. In dat geval spreekt men over een "elektronisch vervoerbewijs" of "e-CMR". Het kan dienen als bewijs, maar is ook een transportovereenkomst tussen de vervoerder, de afzender en de commissaris.

Ik wil het eCMR

Men gebruikt ook de termen CMR of e-CMR om de internationale vervoersbewijs te benoemen zoals vermeld in het Genève-verdrag uit 1956 betreffende het internationale vervoer van goederen over de weg. Bovendien vergemakkelijkt het aanvullende protocol bij het CMR-verdrag de goederen circulatie aanzienlijk van het ene land naar het andere.

Hoe maak je een elektronisch vervoersbewijs (e-CMR)?

Met de Dashdoc-app is het mogelijk om gemakkelijk een gedigitaliseerd vervoersbewijs te maken, of het nu op een smartphone of tablet is. Aangezien het gebruik erg intuïtief is, kunnen vervoerders hun e-CMR's in een oogwenk genereren.

Beeld van de interface van het elektronisch vervoersbewijs (e-CMR) met de Dashdoc-app. Het is voldoende om in de app de informatie in te voeren die is gedefinieerd door het besluit van 9 november 1999 betreffende transport- en reisdocumenten. In artikel 2 van dit besluit staat dat het elektronische versie van het vervoersbewijs de volgende punten moet vermelden voor nationale transporten:

 • Datum van de eerste levering;

 • Datum en tijdstip van het begin van de transport operatie;

 • Naam en adres van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het transport;

 • Naam en adres van de eerste opdrachtgever (indien anders dan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering);

 • Naam en adres van de uiteindelijke ontvanger (indien anders dan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering);

 • Aard van het vervoerde goed;

 • Eerste en laatste plaats van laadruimte

Voor internationale transporten moet het gedigitaliseerde vervoersbewijs de volgende informatie bevatten:

 • Datum en plaats van opstelling;

 • Naam en adres van de opdrachtgever;

 • Naam en adres van de ontvanger;

 • Datum en plaats van de goederen afname en plaats van levering;

 • Aard van het goed en de verpakkingswijze (voor gevaarlijke goederen moet de bekende benaming worden vermeld);

 • Gewicht of hoeveelheid van het goed;

 • Informatie over transportkosten (vervoersprijs, douanerechten, enz.);

 • Noodzakelijke instructies voor de douaneformaliteiten;

 • Bewijs dat het transport (of niet) onderworpen is aan het regime van deze conventie.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de e-CMR?

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de e-CMR?

De e-CMR biedt verschillende voordelen in vergelijking met het traditionele papieren vervoerbewijs. Ten eerste kan het sneller en gemakkelijker worden ingevuld en verzonden, waardoor er minder tijd wordt besteed aan administratieve taken en er minder kans is op fouten. Bovendien stelt het vervoerders in staat om de status van hun verzendingen in realtime te volgen en te beheren, wat de efficiëntie van het transport verhoogt. Ten slotte kan het helpen bij het verminderen van het gebruik van papier en het beschermen van het milieu.

Veelgestelde vragen

Is het e-CMR verplicht?

e-CMR is niet verplicht in Frankrijk, hoewel veel bedrijven ervoor kiezen het te gebruiken om het traceren van hun zendingen te vergemakkelijken en papier gerelateerde fouten te verminderen. Op dit moment is België betrokken bij een pilootproject met de twee andere landen van Benelux. De e-CMR is daarom toegestaan, maar alleen voor transport operaties die worden uitgevoerd in nationaal vervoer of met een van de andere twee landen van Benelux. Het is dus niet mogelijk voor een Belgische vervoerder om de e-CMR te gebruiken bij internationaal vervoer buiten Benelux.

Wie moet de e-CMR verstrekken?

De e-CMR moet worden verstrekt door de afzender, dat wil zeggen de persoon of het bedrijf dat de goederen verzendt. De vervoerder, dat wil zeggen de persoon of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het transport van de goederen, moet ook op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van de e-CMR en van de inhoud ervan. De uiteindelijke ontvanger, dat wil zeggen de persoon of het bedrijf waar de goederen aan worden afgeleverd, moet ook op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van de e-CMR en van de inhoud ervan.

Wie moet het e-CMR ondertekenen?

Het e-CMR moet door de vervoerder en de afzender worden ondertekend. De uiteindelijke ontvanger kan de e-CMR zo nodig ook ondertekenen, bijvoorbeeld om de ontvangst van de goederen te bevestigen of een transportgerelateerd probleem te melden. Het ondertekenen van het e-CMR is een manier om de geldigheid en de betrouwbaarheid van de daarin opgenomen informatie te waarborgen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief!