Hoe vul je het CMR in?

Vervoerder

door Clémence Levieil, 12/8/2022

6 minuten lezen

Een korte herinnering, wat is CMR?

Definitie van CMR

CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) is een verplicht officieel document voor de wegtransport van goederen. Het specificeert belangrijke informatie over het laden, transporteren en afleveren van de goederen.

Wat is de functie van CMR?

De functie van CMR is om als contract te dienen, door de algemene voorwaarden voor transport en de verantwoordelijkheid van de vervoerder vast te stellen. Om een CMR correct in te vullen, moet bepaalde informatie precies worden opgegeven.

Het CMR invullen

Wie moet de CMR schrijven?

Alle partijen bij het verzendproces moeten betrokken zijn bij het invullen van het CMR, vanaf het vertrekpunt tot de ontvangst van de goederen.

Ik wil het eCMR

Hoewel slechts één persoon de verantwoordelijkheid voor het invullen kan dragen, is het belangrijk om de naam van de chauffeur, de naam van zijn bedrijf en de benodigde registratie te vermelden.

Welke informatie staat er op het CMR?

Informatie over de lading moet ook nauwkeurig worden opgegeven, zoals de referenties van de vervoerde producten (naam, hoeveelheid, volume, gewicht, enz.) en douaneformaliteiten als het gaat om een internationale vrachtbrief.

Andere belangrijke informatie om te vermelden zijn:

  • de datum

  • de plaats

  • de vertrektijd

  • de aankomsttijd van de goederen.

Zodra al deze informatie aanwezig is, moet het CMR worden ondertekend door de verzender en de chauffeur. Hetzelfde moet worden gedaan bij aankomst op bestemming bij het lossen van de goederen.

In welke gevallen is het CMR niet conform?

Er zijn bepaalde verplichte vermeldingen die op het CMR moeten staan, anders zal deze bij controle als niet conform worden beschouwd.

Deze vermeldingen zijn:

  • de namen en adressen van de afzender en de ontvanger;

  • de plaatsen van herkomst en ophalen van de goederen

  • de naam en het adres van de vervoerder, evenals het registratienummer;

  • het stempel van het transportbedrijf;

  • ondertekening van de chauffeur;

  • datum, stempel en ondertekening van de ontvanger van de goederen.

Voordat u het CMR indient, wordt aanbevolen om te controleren of er niets ontbreekt.

Bevat het e-CMR dezelfde informatie als het CMR?

Ja, het is nu mogelijk om gemakkelijk een e-CMR (elektronische vrachtbrief) te genereren met tools zoals Dashdoc. Een sjabloon of model van de vrachtbrief is rechtstreeks in de toepassing geïntegreerd, wat het voor u zeer gemakkelijk maakt: u hoeft alleen de bovengenoemde gegevens in te vullen en uw e-CMR is klaar voor gebruik.

CMR en de juridische context

CMR en internationale grenzen

Er is op gewezen dat het CMR zowel in Frankrijk als internationaal van toepassing is. Het dient als contractueel en formeel document, waarin de regels voor de overbrenging tussen de laadmaatschappij en de vervoersmaatschappij worden vastgelegd.

CMR en geschillen

Bij een geschil kan het CMR als bewijs worden gebruikt vanwege de aansprakelijkheid die het voor beide partijen inhoudt. Het wordt gebruikt als bewijs om een geschil tussen de verlader en de vervoerder op te lossen. Als de goederen bijvoorbeeld tijdens het vervoer zijn beschadigd, kunnen de partijen een beroep doen op het CMR om te bepalen wie verantwoordelijk is en hoe het geschil moet worden beslecht. Het CMR kan ook worden gebruikt om problemen zoals te late levering of betalingsproblemen op te lossen.

Het CMR is gebaseerd op de wetten van het Verdrag betreffende het internationale vervoer van goederen over de weg, dat in 1956 in Genève is ondertekend en twee jaar later in Frankrijk in werking is getreden. 

De internationale vrachtbrief wordt vaak gebruikt voor internationale transacties, omdat hij de doorvoer van goederen van het ene land naar het andere vergemakkelijkt. Alle EU-landen hebben dit verdrag in 2019 geratificeerd. 

Er is niet echt een vooraf bepaald formaat voor de CMR. Het staat de opstellers, vervoerders en bestuurders, dus vrij om te kiezen hoe zij dit document opstellen, waarbij het van belang is dat de verplichte vermeldingen worden opgenomen, maar ook dat deze worden gehandhaafd om problemen in de toekomst te voorkomen!

Vind je dit artikel leuk? Dan zul je onze selectie ook leuk vinden

Abonneer je op onze nieuwsbrief!