De wegwijzer: rol, type informatie, te respecteren formaten

Vervoerder

door Clémence Levieil, 12/8/2022

6 minuten lezen

Wat is een wegwijzer?

Per definitie is de wegwijzer een officieel document dat de organisatie van de algemene voorwaarden voor het internationale wegtransport mogelijk maakt, terwijl de verantwoordelijkheid van de vervoerder wordt behandeld.

De internationale wegwijzer wordt ook wel CMR genoemd, omdat het onderworpen is aan de in 1956 in Zwitserland (Geneve) geratificeerde Convention on the International Carriage of Goods by Road. Een conventie die twee jaar na de ratificatie van kracht werd en het verplicht stelt om een wegwijzer in te vullen voor elk transport van goederen tussen twee lidstaten.

Vandaag hebben 55 landen de conventie geaccepteerd, inclusief de gehele Europese Unie. De oprichters van deze conventie zijn Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Zweden en Zwitserland.

💡

Volledig legaal en erg praktisch, de gedigitaliseerde of elektronische wegwijzer (e-CMR), stelt u in staat om exact dezelfde informatie aan alle betrokkenen te geven op een manier die net zo veilig en snel is als een papieren wegwijzer.

Welke verplichte vermeldingen zijn er op een wegwijzer?

Het is essentieel voor alle wegvervoerders om te weten hoe een wegwijzer in te vullen. Ten eerste is het belangrijk om te benadrukken dat dit document vrije vorm heeft. Er is geen vorm die door de wet wordt opgelegd. Om echter erkend en geldig te zijn, moet dit transportcontract de volgende vermeldingen bevatten:

Geval 1: Geen opgelegde of verplichte vorm

 • Datum van oprichting;

 • Datum van de overname van de te vervoeren producten;

 • Naam, adres en KVK-nummer van de vervoerder;

 • Aard / hoeveelheid / gewicht / volume van de lading, met name als het om groepsladingen gaat;

 • Naam van de verzender;

 • Naam van de ontv

 • De naam van de ontvanger;

 • Het adres van de lading locatie;

 • Het adres van de afleverlocatie;

 • De kosten van het transport;

 • De te betalen vergoedingen bij vertraging.

  De laatste twee punten zijn voorzien in het handelsrecht.

Geval 2: Cabotage

Als het gaat om successieve expedities tussen dezelfde verzender en ontvanger voor hetzelfde type goederen, is het niet nodig om elke reis een set boeken te maken. Een per dag is meer dan voldoende.

Voor cabotage moet het document aanwezig zijn in de transportwagen met de volgende vermeldingen (bovenop de vermeldingen die al genoemd zijn):

 • Het kenteken van de voertuig dat de verplaatsing uitvoert;

 • De datum waarop de goederen worden gelost.

  Het document moet echter de informatie bevatten die bovenaan is weergegeven met nadruk op het gewicht of de hoeveelheid van het verplaatste product. Een overzicht is ook nodig voor elk pakket, het gewicht / volume / hoeveelheid van de verplaatste producten. Een expediteur kan de gehele organisatie van de transport verzorgen.

Geval 3: Operaties uitgevoerd voor meerdere verzenders of ontvangers

Als de expedities betrekking hebben op meerdere verzenders en ontvangers, moet elke laad- of afleverplaats een exemplaar van de vrachtbrief hebben. Daarnaast zijn de volgende documenten nodig:

1 - Een enkele vrachtbrief met de volgende informatie:

 • Datum van oprichting van de vrachtbrief;

 • Datum en tijd van de eerste afgifte van de goederen

 • Naam, adres en KVK-nummer van de vervoerder.

2 - Een overzichtelijk overzicht dat voor elke zending de volgende informatie vermeldt:

 • Aard / hoeveelheid / gewicht / volume van de goederen voor de gegroepeerde partijen;

 • Naam van de afzender en de ontvanger;

 • Adres van de laad- en losplaats.

Die Wegwijzer
Die Wegwijzer

Welke formaten moeten worden gerespecteerd?

Hoewel de vrachtbrief vrij van vorm is, bepaalt het decreet van 9 november 1999 een te respecteren formaat. Het document en zijn samenvattend overzicht moeten op papier worden opgesteld en een exemplaar moet aan boord van het transportvoertuig worden bewaard.

Het kan ook op een digitale / elektronische drager worden opgesteld, onder bepaalde voorwaarden: elk document moet worden samengesteld uit één digitale drager die zich in de truck bevindt. In dat geval spreekt men van een elektronische vrachtbrief of e-CMR. Dit biedt bedrijven een aanzienlijke tijdswinst en heeft tegelijkertijd een internationale juridische waarde.

In geval van controle tijdens de reis, moet de brief snel worden overgedragen aan de controller, of dit nu elektronisch of op papier is. Als de beambte echter geen ondersteunend apparaat heeft om het document elektronisch te ontvangen, zal de vrachtbrief dus volgens de methoden die door deze controller worden aangegeven worden opgesteld.

Ik wil het eCMR

Vind je dit artikel leuk? Dan zul je onze selectie ook leuk vinden

Abonneer je op onze nieuwsbrief!