Belangrijke informatie over wegcabotage

VervoerderLader

door Clémence Levieil, 1/30/2023

5 minuten lezen

Cabotage is toegestaan in België en Nederland, maar is onderworpen aan bepaalde regels en beperkingen.

In België is cabotage toegestaan voor buitenlandse vervoerders, maar deze zijn beperkt tot drie opeenvolgende cabotageritten binnen zeven dagen na het lossen van hun internationale vracht. Belgische vervoerders mogen onbeperkt cabotagetransport uitvoeren.

In Nederland mogen buitenlandse vervoerders ook cabotagetransport uitvoeren, maar zij zijn beperkt tot maximaal drie cabotageritten in een periode van zeven dagen. Voor Nederlandse vervoerders geldt deze beperking niet.

Wat is wegcabotage?

Wegcabotage is een door de Europese Unie verleende tijdelijke vergunning waarmee een Europees transportbedrijf goederen kan leveren in een ander EU-land.

Cabotage is het laden of lossen van goederen tussen twee punten in hetzelfde land. Dit beginsel wordt beheerst door Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009.

Dankzij de toenemende digitalisering in het wegtransport is het beheer van deze activiteiten eenvoudiger, sneller en transparanter geworden.

Wat zijn de verschillende vormen van cabotage?

De term cabotage is van toepassing op het vervoer over de weg, over zee, per spoor en door de lucht, alsook het personenvervoer over de weg.

Voor wegcabotage zijn er verschillende scenario's mogelijk:

  • 1e scenario: Indien een geladen voertuig een internationaal transport uitvoert door een lidstaat van de Europese Unie, mag het geen cabotage toepassen.

  • 2e scenario: Als een voertuig leeg een EU-land binnenkomt, kan het een internationaal transport in een ander land rechtvaardigen en zo een cabotagerit uitvoeren. Daarbij moeten de verschillende termijnen gerespecteerd worden.

  • 3e scenario: Indien een geladen voertuig een lidstaat binnenkomt en een levering van internationaal transport uitvoert, mag het cabotage toepassen.

Hoe zit het met de verkeerswetgeving?

Voor het uitvoeren van cabotage-wegtransport gelden er strikte voorwaarden.

Verplichtingen tijdens het cabotagetransport

Een cabotagetransport moet worden uitgevoerd na een internationaal transport. Deze laatste moet afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte of een ander land.

⚠️ Na de levering van de goederen in de lidstaat van ontvangst kan de vervoerder nog 3 cabotagetransporten over de weg uitvoeren en heeft het recht om hiervoor hetzelfde voertuig te gebruiken. Alle cabotagetransporten moeten binnen 7 dagen na het internationale vervoer worden uitgevoerd. Voor het laatste transport moet het lossen dus vóór deze termijn plaatsvinden.

Ook binnen deze periode van 7 dagen kan er in verschillende lidstaten cabotage-wegtransport worden uitgevoerd. Per land is er slechts één transport toegestaan en het voertuig moet leeg binnenkomen. Ten slotte is er een periode van 3 dagen, na het leegmaken, om het transport uit te voeren.

🚛 De goedkeuring van het "mobiliteitspakket" van 8 juli 2020 stelt een wachttijd van 4 dagen in voordat er 3 nieuwe cabotagetransporten kunnen worden uitgevoerd. Bovendien moet een transportvoertuig ten minste om de 8 weken terugkeren naar het land waar het bedrijf is gevestigd.

⛔️ De opdrachtgever

mag in een periode van 7 dagen niet meer dan 3 cabotagetransporten over de weg laten uitvoeren. Hij moet ook de vervoerscontracten en alle documenten betreffende de gebruikte voertuigen ten minste twee jaar bewaren.

Transportdocumenten

Transportdocumenten zijn ook verplicht bij cabotage-wegtransport om de conformiteit van de voertuigen en de vervoerde goederen aan te tonen. Daarom moet het bewijs van vervoer altijd in het voertuig liggen, namelijk de internationale vrachtbrief (CMR-vervoer).

Op elk van deze documenten staan verplichte vermeldingen van het land:

  • Kenteken van het voertuig waarmee het (de) transport(en) wordt (worden) uitgevoerd ;

  • Datum van het lossen van de goederen ;

  • Namen, voornamen, adressen en handtekeningen van de afzender en de vervoerder;

  • Naam, adres en handtekening van de geadresseerde, zodra de goederen zijn geleverd;

  • Plaats en datum van het laden van de goederen;

  • Kenmerken van de goederen (gewicht, volume, aard, verpakking, enz.).

💡

Opgelet! Indien er gevaarlijke goederen worden vervoerd, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen. De vervoerder moet ook voldoen aan de voorschriften van het gastland, zoals het gewicht en de afmetingen van het voertuig en de rij- en rusttijden.

Ik wil Dashdoc ontdekken

Abonneer je op onze nieuwsbrief!