alles over de vrachtmakelaar

Wat is een vrachtbemiddelaar ?

Vervoerder

door Clémence Levieil, 2/23/2023

4 minuten lezen

De vrachtbemiddelaar is een van de actoren die zich met vrachtvervoer kan bezighouden. Hij stelt zich op als expert en kent dus alle ins en outs van het vrachtvervoer. Zijn kennis is zowel technisch als juridisch, waardoor de klant zijn tijd kan optimaliseren en de verschillende risico's tijdens de verschillende fasen van het leveringsproces kan minimaliseren.

Wat is een vrachtbemiddelaar?

Een vrachtbemiddelaar is belast met de organisatie van het vervoer van goederen voor rekening van een klant, namelijk het expeditiebedrijf, ook wel opdrachtgever genoemd.

Het is de vrachtbemiddelaar die beslist over de meest geschikte wijze(n) van vervoer in functie van de hem toevertrouwde opdracht, rekening houdend met het budget en de termijnen. Hij kan gebruik maken van een vrachtbeurs om de vervoerder(s) te selecteren.

Een vrachtbemiddelaar kan gespecialiseerd zijn in vervoer over de weg, door zee, door de lucht, per spoor of zelfs in internationale bevrachting. Hij stelt zijn expertise dus ten dienste van zijn klanten om hun goederenvervoer te optimaliseren.

Dit is een sterk gereglementeerd beroep en om het te mogen uitoefenen, moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan

Welke opdrachten worden er uitgevoerd in het vrachtvervoer?

De vrachtbemiddelaar kan verschillende opdrachten uitvoeren, omschreven in de regelgeving van elk Benelux-land met betrekking tot vervoer:

  • Opdrachten groeperen: hierbij worden de goederen van verschillende expediteurs in één partij gegroepeerd. Tijdens het lossen worden ze gesorteerd om ze te leveren aan de geadresseerden,

  • Bevrachting: zendingen worden toevertrouwd aan gewone vervoerders zonder dat ze vooraf worden gegroepeerd,

  • Opdrachten met gemeenschappelijke vervoerders: hij draagt de pakketten afzonderlijk over aan openbare vervoerders,

  • Opdrachten voor de transportorganisatie: de vrachtbemiddelaar neemt de goederen van of naar het nationale grondgebied in ontvangst en zorgt voor de aflevering ervan door een of meer vervoerders.

Wat moet ik nog meer weten over dit beroep?

Het beroep van vrachtbemiddelaar verandert voortdurend, net zoals de sector van het vrachtvervoer.

Rol van de vrachtbemiddelaar

Het beroep van vrachtbemiddelaar is een sterk gereglementeerd beroep dat wereldwijde expertise vereist op het gebied van goederentransport, of het nu gaat om vervoer over de weg, over zee, per spoor of door de lucht. Het werkterrein kan zowel nationaal als internationaal zijn.

Hij werkt in opdracht van de klant en beheert het hele proces van het vrachtvervoer, waarbij hij in eigen naam contracten opstelt. Dit betekent dat de administratieve en beheerstaken van het vrachtvervoer uit handen kunnen worden genomen en de productiviteit kan worden verhoogd.

Verschil met een expediteur

Verwar een vrachtbemiddelaar niet met een expediteur. De expediteur beheert de verzending van de goederen. Hij werkt in opdracht van de opdrachtgever. Zijn rol is het beheren van de verschillende stadia van doorvoer tijdens het vrachtvervoer. Hij beheert onder andere diensten zoals opslag, verpakking, overlading, enz.

Zijn optreden bevindt zich tussen de opdrachtgever en de vervoerder. Hij kan ook optreden als adviseur van zijn cliënt bij administratieve verplichtingen zoals douanepapieren, het verzamelen en archiveren van documenten en verzekeringen.

De expediteur is dus alleen betrokken bij de overdracht van goederen tussen twee vervoerswijzen, terwijl de vrachtbemiddelaar verantwoordelijk is voor de organisatie van alle goederenvervoer.

Digitale vrachtbemiddelaar

Sinds enkele jaren is het mogelijk om gebruik te maken van digitale vrachtbemiddelaars. Zij bieden dezelfde diensten aan, maar op een nog snellere manier, vooral dankzij de digitalisering van de verschillende documenten die nodig zijn voor het goede verloop van het vrachtvervoer.

Deze activiteit werd mogelijk gemaakt door TMS-software (Transport Management System), zoals Dashdoc.

Hierbij wordt het mogelijk om alle documenten te beheren, maar ook om het traject van de vracht in real-time te volgen.

Ik wil Dashdoc ontdekken

Abonneer je op onze nieuwsbrief!