eCMR : In welke landen is deze geïmplementeerd?

VervoerderLader

door Clémence Levieil, 1/30/2023

5 minuten lezen

CMR-verdrag: de oorsprong van de eCMR

In 1956 kwam het CMR-verdrag tot stand in Genève. Het verdrag is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. 

De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg.

Het CMR-verdrag is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij het verdrag  aangesloten land en is, in België, ook van toepassing op nationaal vervoer.

Het CMR-verdrag en de vrachtbrief

Het verdrag verwijst naar de gehele regelgeving voor de wegtransportsector die is geratificeerd. Het CMR-document bevat informatie over de goederen en de lading, maar het definieert ook de transportvoorwaarden en de verantwoordelijkheid van de verschillende actoren, ook wel bekend als de "partijen" van het transportcontract. 

De wetgeving geeft aan wat er minimaal in een vrachtbrief moet staan: 

 • naam van de opdrachtgever;

 • naam van de vervoerder;

 • ophaal- en afleveradressen.

In het CMR-verdrag staat ook het maximale bedrag dat de vervoerder vergoedt als goederen beschadigd of kwijt zijn.

Europa, pionier in eCMR

Aangezien vervoerders bijna dagelijks grenzen overschrijden voor internationale ritten, werd het steeds belangrijker om transportcontracten en goederen controles te vereenvoudigen. Het eCMR protocol is in 2008 toegevoegd aan het CMR-verdrag om de elektronische vrachtbrief mogelijk te maken. Inmiddels hebben 29 landen van de 58 lidstaten van het CMR-verdrag ook dit protocol ondertekend.

De digitale CMR (ook wel eCMR) is alles wat u van een papieren vrachtbrief gewend bent, maar dan digitaal. De eCMR verbindt de systemen van de verlader, vervoerder(s), expediteurs en ontvangers met elkaar: op één uniform platform kunnen alle betrokken partijen de zendingen realtime volgen en met elkaar communiceren.

Echter, sommige landen hebben de eCMR nog steeds niet geïmplementeerd en het papieren transportbewijs kan dus niet worden vervangen.

Lijst van landen die het eCMR-protocol hebben ondertekend

Momenteel is het eCMR-protocol door 29 landen ondertekend:

 • Wit-Rusland

 • Bulgarije

 • Denemarken

 • Spanje

 • Estland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Iran

 • Ierland, Noord

 • Letland

 • Litouwen

 • Luxemburg

 • Moldavië

 • Noorwegen

 • Oman

 • Oezbekistan

 • Nederland

 • Polen

 • Portugal

 • Tsjechië

 • Roemenië

 • Verenigd Koninkrijk

 • Rusland

 • Slowakije

 • Slovenië

 • Zweden

 • Zwitserland

 • Tadzjikistan

 • Turkije

 • Oekraïne

eCMR: het begin van digitalisering

De eCMR belooft om bepaalde knelpunten op te lossen voor vervoerders en/of verladers, zoals het verliezen van documenten, de lange leadtimes voor het afronden van orders en de controle van de goederen. Dit is slechts een eerste stap naar digitalisering van de wegvervoer.

Dashdoc, een bedrijf dat een slim en volledig gedigitaliseerd transportmanagement-systeem (TMS) biedt, geeft u de mogelijkheid om verder te gaan dan deze enkele functionaliteiten! Digitaliseer uw manier van werken om tot een soepeler transportbeheer te komen en uw kasstroom te verhogen: dat is wat Dashdoc u voorstelt om te implementeren.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is een eCMR?

De eCMR is een elektronische versie van het traditionele transportbewijs, een officieel document dat de goederenvervoer regelt tussen de afzender, de vervoerder en de ontvanger. De eCMR heeft tot doel om gegevensuitwisseling en processen in verband met wegtransport te vereenvoudigen en te rationaliseren.

Wanneer is het elektronisch vrachtbrief (eCMR) verplicht?

Het elektronische transportbewijs voor wegvervoer is in sommige gevallen verplicht. Bijvoorbeeld, binnen de Europese Unie, dus in een internationale situatie, is het elektronische transportbewijs (eCMR) verplicht voor transport waarbij de goederen meer dan 3,5 ton wegen en dit sinds 18 januari 2018. Maar de verplichting kan variëren afhankelijk van het land en de geldende regelgeving.

Hoe een elektronisch vrachtbrief (eCMR) opstellen?

Er zijn verschillende manieren om een ​​elektronisch vrachtbrief (eCMR) op te stellen, afhankelijk van het type transport en de informatie die moet worden opgenomen in het document. Over het algemeen moet een elektronisch transportbewijs de volgende informatie bevatten:

 • De contactgegevens van de afzender en de ontvanger

 • Type goederen dat wordt vervoerd (beschrijving, hoeveelheid, gewicht, volume, enz.)

 • De laad- en loslocaties

 • De geplande data en tijden voor het laden en lossen

 • Eventuele tussenpersonen (zoals vervoerders of expediteurs)

 • Aansprakelijkheids- en vergoedingsclausules

 • Handtekeningen van de partijen die betrokken zijn bij het transport

Is het eCMR geldig in het Verenigd Koninkrijk?

Ja, de eCMR is geldig in het Verenigd Koninkrijk omdat dit land de CMR heeft geratificeerd.

Wordt het eCMR verplicht?

Het Europees Parlement en de Europese Raad willen dat het gebruik van het elektronisch vrachtbrief verplicht wordt binnen de Europese Unie. Het eCMR-protocol zou verplicht moeten zijn voor alle lidstaten van de EU vanaf 2026.

Zijn eCMR en CMR hetzelfde?

Nee, eCMR en CMR zijn niet hetzelfde. CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) is een internationale overeenkomst, die de rechten en verplichtingen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij een internationale goederentransport per weg definieert. eCMR (elektronische CMR) is een digitale versie van het CMR. Het stelt de verschillende partijen die betrokken zijn bij een goederenvervoer in staat om transportdocumenten elektronisch te ondertekenen en te beheren door papier te vervangen.

Vind je dit artikel leuk? Dan zul je onze selectie ook leuk vinden

Abonneer je op onze nieuwsbrief!