Blockchain

Wat zijn de uitdagingen van blockchain?

VervoerderLader

door Clémence Levieil, 3/6/2023

4 minuten lezen

In een snel veranderende wereld staat de digitalisering van het wegtransport centraal. Innovaties in de sector zijn vooral gebaseerd op de uitdagingen van blockchain, namelijk: gegevensbeveiliging, informatietransparantie en vlotte overdracht tussen de verschillende spelers in de keten.

Wat is de definitie van blockchain?

Blockchain is een technologie voor het opslaan en uitwisselen van informatiestromen, ontwikkeld sinds 2008. Het is gebaseerd op zeer hoge normen van transparantie en veiligheid.

De oorsprong en het gebruik ervan

Aanvankelijk werd het blockchain-systeem ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de cryptomuntenwereld, in 2008, met het verschijnen van Bitcoin. Vandaag heeft deze innovatie zich breed verspreid in tal van sectoren zoals:

  • Bankwezen: dankzij de blockchain kunnen transacties worden gevalideerd zonder tussenkomst van een tussenpersoon, wat de verwerkingstijd aanzienlijk verkort.

  • Verzekeringen: deze technologie maakt de automatisering van procedures mogelijk en vermindert de administratieve formaliteiten.

  • Logistiek: de bijdrage van blockchain ligt in de traceerbaarheid van producten en de vermindering van formaliteiten.

De komende jaren zullen ook andere sectoren het gebruik van blockchain kunnen benutten, zoals de gezondheidszorg, de luchtvaart, luxegoederen en vastgoed. De uitdagingen van blockchain in deze sectoren zijn talrijk en berusten vooral op het vertrouwen in de uitwisseling met klanten en het optimaliseren van de beheertijd.

De voordelen van deze technologie

Het gebruik van blockchain heeft drie grote voordelen:

  • Snelheid: transacties worden vrijwel onmiddellijk uitgevoerd dankzij de validatie van een blok die slechts enkele seconden in beslag neemt

  • Productiviteit: dankzij de uitwisselingen die via een computerprotocol plaatsvinden, wordt de efficiëntie verhoogd. De transactiekosten worden verlaagd, evenals de financiële, certificerings- en controlekosten.

  • Veiligheid: het systeem biedt veiligheid op basis van de validatie van een reeks gebruikers om het risico van verduistering van gegevens of kwaadwilligheid te vermijden. Elk knooppunt controleert elkaar en het hele systeem.

Drie grote voordelen van de Blockchain voor het wegtransport: snelheid, productiviteit en veiligheid.

Deze sterke punten van de blockchain kunnen naar vele sectoren worden overgebracht om de klanten een garantie te bieden, zoals veiligheid, transparantie en snelheid.

Waarom is het essentieel in het wegtransport?

De uitdagingen van blockchain hebben zich verspreid naar vele sectoren, waaronder het wegtransport. Deze technologie wil vele marktdoelstellingen verwezenlijken.

Digitalisering en automatisering van de sector

Een van de belangrijkste uitdagingen van blockchain in het wegtransport is digitalisering. De noodzaak om digitaal te werk te gaan, werd duidelijk door de uitbraak van COVID-19. Deze pandemie onderstreept het belang van dematerialisatie, zoals de elektronische vrachtbrief.

Het is handiger en sneller, en vermindert ook de interactie tussen de verschillende actoren in de bevoorradingsketen van het goederenvervoer.

Ten tweede vindt de automatisering van het wegtransport ook zijn antwoord in de blockchaintechnologie. Er is software beschikbaar om veel taken te automatiseren, zoals de facturatie.

Blockchain zorgt voor een optimale digitalisering en procesoptimalisering door de mogelijkheid om tijdrovende taken te automatiseren.

Een betrouwbare en transparante vervoersketen

Klanttevredenheid is een van de belangrijkste prestatie-indicatoren in het wegtransport. Dit is een van de uitdagingen van blockchain in de transportsector, omdat het zal bijdragen tot het vergemakkelijken van de samenwerking tussen de verschillende spelers in de keten.

Bovendien verlopen hun uitwisselingen vlotter aangezien iedereen een overzicht heeft van het proces, in real-time, alsook de traceerbaarheid van de goederen.

Tot slot komen de uitdagingen van blockchain in het wegtransport ook tot uiting in het traceren van goederen. In geval van een geschil kunnen de verantwoordelijkheden van elke partij snel en eenvoudig worden vastgesteld.

Deze samenwerking tussen alle partijen zorgt dus voor een betrouwbare en transparante transportketen.

Bescherming van persoonsgegevens

Een andere uitdaging van blockchain in het wegtransport is om klanten de bescherming van hun gegevens te garanderen, in een wereld waarin digitale uitwisselingen steeds vaker voorkomen. Deze garantie is mogelijk dankzij de gedecentraliseerde transacties die deze IT-innovatie biedt. De geschiedenis van de door de gebruikers bijgewerkte transacties is niet te vervalsen en is gebaseerd op asymmetrische encryptie die pseudonimiteit garandeert, d.w.z. dat de identiteit wordt gemaskeerd.

De blockchain is een concentraat van technologieën dat een snelle en veilige uitwisseling van gegevens mogelijk maakt, zonder de gegevens van een natuurlijke of rechtspersoon in gevaar te brengen.

Het gebruik van een systeem zoals blockchain biedt dus veiligheid, betrouwbaarheid en transparantie, en versnelt tegelijk de digitalisering van het wegtransport. De verwerkingstijd van opdrachten wordt namelijk aanzienlijk verkort. Zo zouden de actoren van het wegtransport hun activiteit alleen maar kunnen zien toenemen.

Dashdoc integreert de uitdagingen van blockchain in het wegtransport in het hart van zijn digitaliseringsoplossingen met het TMS, dat de elektronische vrachtbrief (eCMR) omvat, om beter aan de behoeften van de sector te voldoen.

Ik wil Dashdoc ontdekken

Abonneer je op onze nieuwsbrief!