Transport van CO2-uitstoot

Het opwaarderen van het lage CO2-gehalte, de garantie van een goede reputatie

Vervoerder

door Clémence Levieil, 3/27/2023

4 minuten lezen

De energietransitie gaat razendsnel en heeft als doel de opwarming van de aarde te beperken door de uitstoot van CO2-gassen te verminderen.

Dashdoc geeft u tips voor de ecologische transitie van uw bedrijf.

Bijwerking van bestaande overeenkomsten, organisatie en regels

De Benelux (België, Nederland en Luxemburg) bestaat uit drie landen met een verschillend beleid en een verschillende regelgeving voor de vermindering van de CO2-uitstoot in de sector wegtransport. Alle drie zijn echter gebonden aan de Europese Unie en passen daarom de door de EU vastgestelde doelstellingen toe.

De Europese Unie heeft voor de EU als geheel een doelstelling vastgesteld om de uitstoot van CO2-gassen tegen 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van 1990. Deze doelstelling is bindend voor alle lidstaten, ook voor de Benelux-landen.

Wat de specifieke normen voor de CO2-uitstoot van voertuigen betreft, heeft de Europese Unie strenge voorschriften vastgesteld die voor alle lidstaten gelden, ook voor de Benelux. De huidige verordeningen stellen doelstellingen voor de CO2-emissiereductie vast voor personenauto's en bestelwagens, alsook voor vrachtwagens en bussen.

Voor vrachtwagens is de doelstelling 15% minder CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 2019 en 30% minder in 2030. Vrachtwagenfabrikanten moeten deze doelstellingen ook halen voor hun volledige vloot die in de EU wordt verkocht.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot in het wegvervoer is eindelijk verbeterd
Het terugdringen van de CO2-uitstoot in het wegvervoer is eindelijk verbeterd

Wat zijn de vereisten voor een milieuvriendelijk Transport Management System ?

Om de gevolgen van de sector te verzachten, heeft het Burgerlijk Klimaatverdrag een verslag opgesteld met 149 voorstellen om de doelstelling van vermindering van de uitstoot van CO2-gassen te bereiken. Aandachtspunten: de Conventie denkt na over nieuwe manieren om het transport te organiseren. Er wordt gepleit voor de bevordering van multimodaal transport, schonere voertuigen en ook voor de opleiding van chauffeurs in ecorijden.

De formules voor de berekening van broeikasgas- en CO2-emissies

De berekeningsformules volgens de norm NF EN 16258 zijn uitvoerig beschreven in een methodologische gids van 240 bladzijden, die beschikbaar is op de website van het ministerie van Ecologische Transitie.  Op blz. 18 en 19 staan de vier belangrijkste formules voor het verkrijgen van betrouwbare gegevens.

CASE 1:

het verbruik van de energiebron is bekend en het transportmiddel betreft één begunstigde. Alle emissies worden toegewezen aan de begunstigde.

- BKG-formule = verbruik van de energiebron x emissiefactor

CASE 2:

het verbruik van de energiebron is bekend en het transportmiddel betreft verscheidene begunstigden. In dit geval moeten de emissies aan de begunstigden worden toegewezen.

- BKG-formule = verbruik van de energiebron x [aantal vervoerde eenheden voor de dienst / aantal eenheden in het transportmiddel] x emissiefactor

CASE 3:

het verbruik van de energiebron is niet bekend voor de specifieke dienst en het transportmiddel betreft slechts één begunstigde. Het verbruik moet worden geschat aan de hand van een gemiddeld verbruik (vaak in kilometers) en het traject (vaak de afstand in kilometers).

- BKG-formule = verbruik van de energiebron x afstand x emissiefactor

CASE 4:

het verbruik van de energiebron is niet bekend voor de specifieke dienst en het transportmiddel betreft meerdere begunstigden. Het verbruik moet worden geschat aan de hand van een gemiddeld verbruik en de reis, en de emissies moeten over de begunstigden worden verdeeld.

-GHG-formule = Energiebronverbruik x afstand x emissiefactor x [aantal vervoerde eenheden voor de dienst / aantal eenheden in het transportmiddel].

Dashdoc helpt u om uw ecologische voetafdruk in het wegtransport te verkleinen

Dashdoc, begaan met duurzame ontwikkeling, helpt transportbedrijven om hun vervuilende uitstoot te verminderen en zo de klimaatverandering tegen te gaan.

Met de module "CO2 Management Wegtransport" van ons TMS kunnen bedrijven complexe milieuregels efficiënt beheren.  De eerste klant - Boygues Construction - gebruikt deze module al met succes.

Ik wil Dashdoc ontdekken

Abonneer je op onze nieuwsbrief!