CO2 Berekening

Anticipeer op de toekomst en zet in op een milieuverantwoorde aanpak bij het berekenen van de CO2-uitstoot tijdens transport.

CO2 Calculation - TMS Product

Respecteer uw MVO-verplichtingen

Automated CO2 Calculation - TMS Product

Geautomatiseerde CO2-berekening

Share with customers and partners - TMS Product

Delen met klanten en partners

Norm ISO 14083:2023 - TMS Product

Norm ISO 14083:2023

Automatische berekening van emissies

  • Berekening van emissie automatisch geïntegreerd in je transportordercreatie

  • Maak een weloverwogen reiskeuze op basis van de geoptimaliseerde kilometers maar ook de CO2-impact

Automatic calculation of CO2 emissions

Zorgen voor naleving van de wetgeving

  • Ga voor een echte CSR-aanpak in uw bedrijf

  • Berekening gebaseerd op Norm ISO 14083:2023

  • In staat zijn om uw eigen voortgang op uw CO2-doelstellingen te volgen

💡

De Europese Commissie wil de CO2-uitstoot van het goederenvervoer over de weg tegen 2050 met 90% verminderen. Nu is het tijd om actie te ondernemen.

International ISO Norm - TMS Product

Deel eenvoudig informatie met uw partners

  • Het delen van de berekening van de CO2-uitstoot per transport

  • Terbeschikkingstelling van een 0-papieren transportdossier

Share information - TMS Product

Ontvang een volledig CO2-rapport

  • Export van de verschillende mogelijke transporten in Excel-formaat

  • CO2-voetafdruk zichtbaar onderaan de factuur

  • Download of e-mail eenvoudig CO2-rapporten naar uw partners

CO2 information sharing - TMS Product

Een vraag?

Ons team van experts staat klaar om u te helpen met elke vraag over ons product