11/1/2022

Vervoerder

Wat is de CMR ?

De CMR is een verplicht transportdocument dat het transport per weg in Frankrijk en internationaal beter organiseert. Het behandelt de voorwaarden van het wegtransport en de verantwoordelijkheid van de vervoerders.