Regelgeving in Europa voor wegvervoer

De Europese strategie voor het wegtransport

VervoerderLader

door Clémence Levieil, 4/12/2023

6 minuten lezen

In de Europese Unie biedt het wegtransport - goederen en passagiers samen - werk aan 10,6 miljoen mensen. Deze sector wordt sterk beïnvloed door actuele maatschappelijke vraagstukken, met name digitalisering en ecologie.

Ontdek in dit artikel het gemeenschappelijk vervoersbeleid van de Europese Commissie en de strategie voor het wegtransport: digitalisering voor meer efficiëntie, maatregelen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen en betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs.

💡

Vervoerders en verladers zijn afhankelijk van Europese normen, die de laatste tijd complexer zijn geworden wat betreft ecologische normen! 90% minder CO2-uitstoot tegen 2040.

Het doel: efficiënter, schoner en eerlijker vervoer

De EU-commissarissen voor het Europese transportbeleid zijn de Nederlandse Frans Timmermans (Europese Green Deal), de Deense Margrethe Vestager (Concurrentievermogen en Digitalisering) en de Roemeense Adina Valean (Transport).

Strategie 1 - De digitalisering van het vervoer in de Europese Unie

De dematerialisatie van vervoersdocumenten (eCMR) wordt beheerd door de Verenigde Naties. Dashdoc biedt u een vrachtbrief die in verbinding staat met alle actoren.

De interne markt van de EU - opgericht door de Europese Akte en het Verdrag van Maastricht - gaat over het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal.

Het Digital Single Market project voorziet dat tot eind 2020 de burgers van elke lidstaat zich online kunnen informeren over de geldende regelgeving in andere EU-landen.

Uiterlijk eind 2023 moeten administratieve procedures in een ander EU-land via internet mogelijk zijn, zoals de registratie van een auto. De besparingen voor bedrijven worden geraamd op 11 miljard euro per jaar.

Wat het wegtransport betreft, streeft de EU-Commissie naar een transnationale standaardisering van de gebruikte digitale technologieën, bijvoorbeeld voor elektronische tolheffing.

Coöperatieve intelligente transportsystemen (C-ITS) verbinden voertuigen in real-time met de transportinfrastructuur en andere weggebruikers.

De toekomstige ontwikkeling van deze mobiele toepassingen en de beheersoplossingen zullen de verkeersefficiëntie, het comfort van de bestuurder en de verkeersveiligheid verbeteren. Deze evoluerende technologie zal ook worden gebruikt voor autonome voertuigen in de transportsector.

De technologie is ook een integrerend onderdeel van het trans-Europese transportnetwerk (TEN-T). Dit is het project dat een trans-Europees transportnetwerk tot stand moet brengen.

Dit project gaat over het wegtransport, maar ook andere vervoerswijzen zoals luchtransport en zeetransport. De belangrijkste vervoersknooppunten in alle lidstaten zullen tegen 2030 met elkaar verbonden zijn.

De commissaris voor vervoer geeft uitgebreide informatie over de verschillende onderwerpen van digitalisering van het wegtransport en het Europees transport in het algemeen.

De "Digital Transport Days" worden elk jaar door de Commissie georganiseerd voor alle spelers op de transportmarkt.

De thema's van deze editie zijn: de Europese mobiele dataruimte, digitalisering en het TEN-V project en de rol van digitalisering voor de Europese Green Deal.

Goederenvervoer over de weg in Europa: welke strategie?
Goederenvervoer over de weg in Europa: welke strategie?

Strategie 2 - Groener wegtransport

De vermindering van de CO2-uitstoot van het goederentransport is een belangrijke uitdaging voor duurzame ontwikkeling. Broeikasgasemissies van het zware vrachtvervoer vertegenwoordigen 30% van alle emissies van het wegvervoer.

De EU wil haar CO2-uitstoot tegen 2030 met 50% verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Om koolstofvrij te zijn, zijn er verschillende middelen voorzien.

Een nieuwe oplossing voor het transport zijn alternatieve brandstoffen zoals gecomprimeerd of vloeibaar aardgas, waterstof of elektrische batterijen.

Een andere manier is energie-efficiëntere voertuigen. Ook de invoering van gecombineerd vervoer door versterking van het rivier- en spoorvervoer maakt deel uit van deze strategie.

De wegcabotage is ook een belangrijke hefboom. In 2015 was 23% van alle vrachtwagens leeg. Momenteel is de wegcabotage beperkt tot 3 ritten per 7 dagen.

Het nieuwe voorstel is om een onbeperkt aantal ritten binnen 5 dagen toe te staan. Dit zou het aantal lege ritten in het internationale goederentransport aanzienlijk verminderen. Het zou niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor de Europese economie.

Strategie 3 - Betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs

De arbeidsomstandigheden en rusttijden van chauffeurs zijn geregeld door de Richtlijnen 2002/15/EG, 561/2006 en 2006/22/EG. De wet voorziet in de berekening van de wekelijkse arbeid op basis van de tachograafgegevens over een periode van maximaal 6 maanden. Deze lange berekeningsperiode moet transportbedrijven enige organisatorische flexibiliteit bieden.

Het internationale transport is toegenomen. Door onderaanneming, oneerlijke concurrentie en sociale dumping door sommige transportbedrijven staat de sector onder grote druk. Sommige chauffeurs werken tot 62 uur per week en overschrijden daarmee de wettelijke drempel van 48 uur.

Controles zijn moeilijk, aangezien de tachograaf slechts maximaal 29 dagen registreert. Ook de mate van controle verschilt van land tot land in de Europese ruimte. Deze situatie leidt tot risico's voor de gezondheid van de werknemers en ook voor de verkeersveiligheid.

Er zijn twee voorstellen voor nieuwe regels opgesteld om de situatie te verbeteren door middel van nieuwe richtlijnen (jet EurLex-document 52017PC0277 en document 52017PC0278).

Voor de detachering van chauffeurs in België is er een hogere beloning voorzien als de chauffeur ten minste 3 dagen per maand in een andere EU-lidstaat werkt.

Met de digitale oplossing Dashdoc kunt u uw transport beter beheren, via de functies "Planning" en "Berekening van de CO2-uitstoot van het goederentransport".

Ik wil de Dashdoc TMS ontdekken

Abonneer je op onze nieuwsbrief!