Juridische informatie

1. Website uitgever

‍De "DASHDOC"-website die toegankelijk is via de URL "www.dashdoc.com" (de "Website") wordt uitgegeven door de vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 11110 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 813 603 222 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5 Avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé, Paris, France en vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordiger de heer Benoit Joncquez.

Contact : [email protected]‍‍

2. Hosting van toepassingen

De Website wordt gehost door Google Cloud Platform, 8 rue de Londres 75009 Parijs. Google Cloud Platform beschikt over sterk beveiligde datacenters in Europa, die aanzienlijke veiligheidsgaranties bieden en voldoen aan de Europese wetgeving inzake persoonsgegevens. Voor meer informatie over de geïmplementeerde beveiliging: https://cloud.google.com/security.

3. Directeur publicatie

De directeur van de publicatie van de DASHDOC-toepassing is de heer Benoit Joncquez.

4. Verklaring aan de nationale commissie voor informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) onder nummer 1890410 overeenkomstig artikel 22 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd in 2004.